Zpět

Otázky na kandidáty na místopředsedy Svobodných (vol.2)

27 listopadu, 2017

Odpovědi na dalších pár otázek, které se do užšího výběru nedostaly.

Účel světí prostředky: ANO-NE-NĚKDY

Princip je pro mě víc než účel. Tedy pokud by mělo jít o prostředky v rozporu s principem, je takový prostředek nepřípustný.

Jak byste jednou větou definoval/a konzervatismus a libertarianismus? Jsou tyto ideologie podle vás v rozporu?

Já jsem o tom napsal minimálně dva články, takže stačí jen, aby tady na ně odkázal: 1) Proč konzervativci nehájí svobodu (https://zalom.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=392573) 2) Spor mezi konzervatismem a libertariánstvím (https://luboszalom.cz/spor-konzervatismem-libertarianstvim/)

Pokud někoho zmate, že v těchto článcích vyzdvihuji libertariánství nad konzervatismem, rád při případném zájmu vysvětlím podrobněji. Konzervatismus má mnoho problémů – a jestliže se spojí s jakýmkoliv mysticismem (máme však i nemystické konzervativce), je to vůči svobodě spíše hrozba, jak ukazují mnozí američtí konzervativci (Rick Santorum, Mike Huckabee). Na druhé straně libertariáni jsou problematičtí svým morálním relativismem či nihilismem. Za ideální myšlenkový rámec pokládám objektivismus, který je však v naprosté menšině. Spojení libertariánů/klasických liberálů s konzervativci pokládám pro naši politiku (a pro Svobodné) za v těchto podmínkách maximum možného.

Je podle vás pojem NWO reálné nebezpečí, nebo výplod paranoidních mozků?

Nespatřuji ve NWO nějaké vědomé spiknutí nějakých takzvaných elit, ale spíše přirozený vztah mezi příčinou a následkem. Je logické, že mocichtiví latentní totalitáři usilují o světovládu, o jedinou měnu, jedinou vládu, celosvětovou diktaturu. Jestliže jejich moc roste na úrovni národních států ba i kontinentů, nemůžeme se divit, že začínají projevovat tendence ke světovládě. Ale nespatřujme v tom nějaké cílevědomé spiknutí Iluminátů, Reptiliánů nebo bůhví koho.

Proč chcete probůh vystoupit z EU?

Protože uvnitř EU si budeme muset projít velice násilnou epizodou jejího rozpadu. Můžeme vyjmenovat desítky dalších důvodů, proč odejít – tlaky proti svobodě, nebezpeční společné měny, islamizace, společná armáda, atd. Ale potenciál celoevropské občanské války je daleko důležitějším důvodem. Nechci, aby Česká republika byla jen jakýmsi nepodstatným regionem v této válce.

Chcete změnit název strany?

Rozhodně ne.

Vyberte prosím 1 možnost: ReP má podpořit komunálky spíš: a) budování celorepublikově silné značky, detaily patří KrPům b) řešením detailů v jednotlivých obcích

Bod A je správně. ReP nemůže dohlédnout do každé obce. Jsem rozhodně proti centralizaci komunálních kampaní, respektive proti centralizaci komunálních témat.

Jak si představujete oslovení a práci s našimi “příštími” voliči, ? úloha předsednictva Svobodných?

O tom jsem v podstatě mluvil v odpovědích na minulých deset otázek a mluvil jsem o tom i na Sněmu. Jde o to komunikovat taková témata, která většinový volič považuje za palčivá a najít si cestu, jak je komunikovat z pravicového pohledu. Musíme se dostat do srdcí většinového voliče – který je spíše levicový – tím, že budeme stát na jeho straně tam, kde to on čeká, a zároveň se přitom nezpronevěříme našim pravicovým principům. Více můj text Filozofie pro pravicovou politiku (http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2016011101).

Proč se chcete stát místopředsedou/místopředsedkyní Svobodných?

Jednoduchá odpověď: chci pomoci Svobodným dostat se zpět na nohy. Za poslední více než dva roky jsem nezměnil ani v nejmenším své výhrady vůči tomu, jak Svobodní navenek vystupují a jaká témata volíme ke komunikaci. Letošní výsledek mi dal za pravdu. Jsem si jistý, že můj pohled na věc nám může pomoci přinejmenším k tomu, abychom se vyvarovali chyb v principech.

Jak plánujete změnit myšlení voličů (stávající ideologii)? Podle výsledku voleb není momentálně v této zemi o svobodu zájem.

Znovu, odkazuji na svůj projev na letošním Sněmu, na úplný text tohoto projevu (https://luboszalom.cz/projev-k-republikovemu-snemu-svobodnych-2017/), a na svůj článek Filozofie pro pravicovou politiku (http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2016011101)

Myšlení voličů nemůžeme změnit, k tomu není politika kompetentní.

Jaké jsou konkrétní příčiny volebního neúspěchu?

Jednoduše: témata, která měla potenciál lidi oslovit, a u nichž bychom se stále mohli pohodlně pohybovat na pravicové části spektra, jsme zbaběle přenechali soupeřům.

Blíží se senátní volby v 27 obvodech. Jakou navrhujete strategii a s kterými politickými stranami navrhujete se domlouvat na spolupráci a vzájemné podpoře?

Senátní volby jsou z velké části o osobnostech. Základní rámec spolupráce i návrh strategie by měl vycházet od samotného kandidáta. ReP by měl pak takovému rámci vyjít maximálně vstříc.

Myslíte si, že má pro stranu smysl speciálně cílit na mladé voliče jako na jedno z důležitých skupin (zejména studenty)? Pokud ano, jakým způsobem je zaujmout?

Možná je to jen můj dojem, a není podepřený žádnou statistikou nebo průzkumem, ale z kontaktní kampaně (letošní i loňské) mi vyplývá, že naším voličem je spíše člověk ve středním věku, nežli mladý člověk (student, čerstvý absolvent).

Myslíte si, že lovebrand nemůže komunikovat témata jako je imigrace či EU?

Může a musí!

Kterého kandidáta na prezidenta budete volit v 1. kole? Proč?

Pravděpodobně nepůjdu volit žádného z nyní dostupných kandidátů, a to ani v prvním ani v druhém kole – stejně jako jsem nevolil v minulé prezidentské volbě. Nechci si vybírat mezi dvěma srovatelnými zly.

Budete nás profilovat jako umírněnou stranu, která se bude chovat podle doporučení marketingových agentur, nebo jako protestní stranu jako při volbách do EP?

Jsem spíše pro oprášení profilu protestní, protisystémové strany. Kdy jindy než ve volbách do EP bychom na tuto notu měli hrát? Pokud dneska máme dvě roviny komunikace – tedy za prvé referendum, a za druhé transformace evropské spolupráce – obě dvě jsou v zásadě protisystémové, a nelze je tedy komunikovat umírněně natož ustrašeně.

Budete usilovat o budování své osobní značky jakožto místopředsedy Svobodných? Proč? Jak?

Já si svoji osobní značku buduji dlouhodobě, svoji publikační činností, a myslím, že se mi to daří. Případný mandát v RePu na věci nic nemění. Pořád budu psát to samé, bez ohledu na to, zda si za podpis připojím titul „místopředseda Svobodných“.

Pokud dojde mezi vámi a zbytkem RePu k zásadním názorovým neshodám, jak se k nim postavíte?

ReP je orgán, který hlasuje. Při zásadní neshodě se budu snažit přesvědčit zbytek RePu, že mám pravdu, případně se nechám přesvědčit jimi, že jsem se ve své úvaze spletl (ano, skutečně, i to se může stát 🙂 ). Hlasovat budu vždy podle svých zásad.

Která témata, problematiky, priority by podle Vás nejvíce oslovila voliče v komunálních volbách r.2018 a jak se na volby připravit tak, abychom uspěli ?

Jsem přesvědčen, že situace v každé jedné obci či městě je natolik specifické, že pouze naši členové z této obce či města vědí, jaké je to pravé téma. Dlouhodobý program nám poskytuje kvalitní rámec, na něm není třeba nic měnit. Je jasné, že úspěch v obci o dvou tisících lidí vyžaduje jiný přístup i jiná témata než úspěch v okresním nebo krajském městě.

Jak chcete prosazovat protiimigrační opatření? Jak chcete vyvolat referendum o vystoupení z EU? Jak chcete sdělit běžným lidem význam svobody a nízkých daní?

Nic z toho nejsme schopni nyní prosazovat na praktické úrovni. Co se týče imigrace, vše potřebné jsem napsal ve svém textu Imigrace jako zbraň proti západní kultuře (https://www.luboszalom.cz/docs/LZ-Imigrace.pdf). Referendum nyní nejsme schopni vyvolat. Význam svobody a nízkých daní lidé budou schopni pochopit a naše teze k těmto tématům konzumovat až teprve tehdy, až přijde příští ekonomická krize. Komunikovat ekonomickou svobodu a nízké daně v době ekononomického růstu je šílenství a plýtvání sil. Jak je vidět, ani u živnostníků to nezabrali. Ted má potenciál téma migrace a EU.

Jste spokojen s tím, jakou práci odvedl gestor pro volební kampaně Josef Káles? Co byste dělal popřípadě jinak? Kdo by jej měl nahradit? Prosím konkrétní jméno.

Pokud jde o jeho práci ve smyslu zajištění tiskových materiálů a dalších praktických aspektů kampaně, tam asi nemám co vytknout a jsem spokojen jako jako krajský lídr tak i jako krajský předseda. Problém je v ideologické koncepci kampaně – tam Josef Káles tragicky zklamal, ale není to jen jeho vina, je to vina celého RePu. Jako vhodní lidé pro jeho nahrazení se mi jeví pánové Kopecký a Kuna.

Kolik casu týdně dle vašeho odhadu budete schopen věnovat straně a jakou očekáváte pracovní náplň? + Jaký čas jste připraveni práci v RePu následující dva roky věnovat?

Jsem osoba samostatně výdělečně činná, takže můj čas může být využitý velice pružně. Nebudu uvádět, kolik hodin jsem schopen Svobodným dát – prostě tolik, kolik bude potřeba.

Na konkrétní pracovní náplni se budeme muset shodnout v rámci nového RePu. Přepodkládám, že Tomáš Pajonk má představu, jaké činnosti chce delegovat na místopředsedy.

Chcete získat hlasy od voličů SPD?

Rozhodně ano, nikoliv však všech těch 10 % voličů, kteří ho volili, ale řekněme ukrojit jim z toho 2 až 2,5 % těch chytřejších voličů.