Zpět

Fridays For Reason #1: Skeptický ekolog

5 července, 2019

Jak to tak vypadá, pravidelné páteční studentské protesty Fridays For Future se během prázdnin konat nebudou. Studenti se pravděpodobně během volna nechtějí vyčerpávat bojem o záchranu planety.
Další demonstrace nás tedy pravděpodobně čekají až zase v září, se začátkem školního roku.

Co takhle tedy teď ty volné pátky využít k dohnání zameškaného studia? Demonstrujícím studentům by rozhodně neškodilo doplnit si vzdělání zejména v tom oboru, k němuž se tak sebevědomě a kategoricky vyjadřují, tedy v otázkách ekologie, klimatu, ale také v ekonomických otázkách, protože náš vztah k životnímu prostředí je z velké části otázka ekonomická.

Nevím, kolik knih na téma ekologie a ekonomie stávkující záškoláci přečetli, a z čeho si vlastně své postoje utvořili. Možná jen papouškují to, co jim vzkazuje švédská Gréta. Možná by, pokud dostanou možnost se seznámit i s jinými prameny, mohli přijít na to, že ne všechno je tak černé, jak jim tvrdí autority zeleného hnutí. A možná přijdou na to, že v příštím školním roce by se pátky daly strávit užitečněji.

Začněme tedy zvolna.

Roku 2001 vydal dánský ekonom, mimochodem bývalý člen Greenpeace, Bjorn Lomborg knihu, která v češtině vyšla pod názvem Skeptický ekolog. V ní na konkrétních datech, statistikách a číselných řadách vyvrací mnohé zažité mýty o vyčerpání surovinových zdrojů, ničení lesů, vymírání živočišných druhů, i o globálním oteplování. Data by bylo vhodné dnes, po osmnácti letech, aktualizovat, nicméně lze říct, že Lomborgovy závěry jsou stále platné: ano, lidstvo čelí mnoha problémům, naprostou většinu z nich jsme však schopni řešit za pomoci nástrojů naší technologicky vyspělé civilizace, místo toho, abychom naopak náš technologický pokrok a materiální růst podvazovali regulacemi a zákazy. Většina z tezí ekologického hnutí jsou lži, přehánění, překrucování, manipulace s čísly. Lze s úspěchem tvrdit, že je to právě ekonomický růst a materiální blahobyt, co je tím hlavním faktorem, který pomáhá chránit přírodu a uchovat ji tak, aby se z ní mohly těšit i další generace – aby z ní mohly mít užitek nejen estetický, ale i hmotný.

Posuďte sami – namátkou můžeme nalistovat kupříkladu pasáže týkající se problematiky úbytku lesů.

“Chápání tropických lesů jako životně důležitého zdroje má dva hlavní důvody. V 70. letech se tvrdilo, že deštné pralesy jsou plícemi země. Ještě v červnu 2000 WWF argumentoval pro záchranu brazilské Amazonie tím, že jsou plícemi světa. To je však jen mýtus. Jistě, rostliny vytvářejí pomocí fotosyntézy kyslík, v procesu hynutí a rozkladu však přesně stejné množství kyslíku spotřebovávají. V celkovém souhrnu tak pralesy (kde stromy rostou volně a staré stromy odumírají a padají k zemi, takže celková biomasa je přibližně stálá) kyslík v konečném výsledku ani neprodukují, ani nespotřebovávají. I kdyby všechny rostliny na zemském povrchu i v mořích uhynuly a pak se rozložily, spotřeboval by tento proces méně než jedno procento kyslíku v atmosféře.”

“Zároveň je o situaci našich lesů rozšířena řada falešných dojmů. Většina lidí se domnívá, že za posledních 50 let se vykácela rozsáhlá území deštného pralesa a stejně tak lesů mírného klimatického pásu. Tuto představu pomáhají utvrdit prohlášení takového typu, jaká jsme výše citovali od WWF. Ukázali jsme však, že v tomto období k žádnému poklesu globální rozlohy lesů nedošlo. Pravdou je naopak to, že Evropa se zbavila většiny svých lesů do konce středověku, aby vytvořila prostor pro zemědělství a větší počet obyvatel.”

Kniha Skeptický ekolog, ač není právě tenká, je napsána čtivým jazykem. Poskytuje základní argumentaci, jak čelit environmentalistické propagandě a jejím tezím, které jsme vlastně mnohdy přijali, aniž bychom si je dovolili zpochybňovat – kdo by chtěl popírat, že Země přichází o deštné pralesy? Kdo by chtěl zpochybňovat, že lidstvo nezvládá vlastní produkci odpadu? Kdo by chtěl tvrdit, že lidstvo nehubí živočišné druhy? Lomborgův Skeptický ekolog ukazuje na nezpochybnitelných datech, že je vše trochu jinak.

Průměrný student je schopen tuto knihu přelouskat za méně než týden. Takže za sedm dní si v rámci Fridays For Reason představíme další knihu na téma ekologie, která by mohla stávkujícím záškolákům otevřít oči.