Zpět

Přehrada na Berounce by byla pošlapáním vlastnických práv

10 května, 2016

Státní podnik Povodí Vltavy znovu otevřel plány na vybudování přehrady na Berounce. Hráz by měla stát v oblasti Křivoklátska, měla by zasahovat i do CHKO Křivoklát.
Jejím proklamovaným účelem je ochrana vesnic a měst dále po proudu před ničivými povodněmi.

Projekt přehrady předpokládá vystěhování přibližně 130 trvalých obyvatel a vyvlastnění a následnou demolici téměř tisícovky staveb, mezi něž patří i kulturní památky a pamětihodnosti.

Kromě astronomických nákladů, jež by si výstavba přehrady vyžádala, jsou tak ve hře majetková práva bezpočtu občanů, jejichž zájmy by tak tak byly obětovány ve prospěch lidí, které by měla přehrada ochránit, a kromě toho i ve prospěch firem a podniků, které by se na jejím zbudování podílely. Vedle toho bychom přišli o unikátní krajinu, která po dlouhá desetiletí slouží rekreaci tisícům lidí a je pro ně neoddiskutovatelnou hodnotou. Toto vše pokládám za nepřijatelné a neobhajitelné.

Soudím, že hlavní odpovědnost za ochranu před povodněmi mají obce samotné, a především, když už provádějí nějaké územní plánování, mají samy zamezovat stavbám v záplavových zónách. Svým voláním po výstavbě přehrady na Berounce se pokoušejí klást náklady za protipovodňovou ochranu, kterou by jinak musely provádět samy, na bedra druhých. Dále by měl stát přestat s podporou morálního hazardu, kdy lidem postiženým povodněmi hradí škody i nad rámec pravidel stanovených komerčním pojištěním, a umožňuje jim tak nelámat si hlavu se skutečnými náklady bydlení v rizikové oblasti.

Souhlasím s iniciativou autorů petice zveřejněné na www.prehradaberounka.cz a podepisuji ji. Vzhledem k tomu, že projekt výstavba přehrady na Berounce patří do krajské agendy, mám coby kandidát do krajského zastupitelstva za koalici Svobodných a Soukromníků v úmyslu se proti jeho uskutečnění postavit.