Zpět

Zabraňte prodloužení nouzového stavu

30 října, 2020

Dnes má parlament rozhodnout o prodloužení nouzového stavu, tedy legislativního rámce, který vládě umožňuje rychle bez jakékoliv politické diskuze přijímat opatření proti šíření koronaviru. Politické strany, které se nazývají opozičními, už předem deklarovaly, že jsou vesměs ochotné prodloužení nouzového stavu za určitých podmínek odsouhlasit.

Považuji to za projev alibismu a pokrytectví zároveň.

Opoziční strany dlouhodobě kritizují vládu Andreje Babiše, viní ji z nekoncepčních kroků, poukazují (většinou kupodivu správně) na drtivé ekonomické následky plošných opatření, upozorňují na situaci malých a středních podnikatelů. Vytvářejí proti této vládě aliance, které mají po příštích volbách postavit zemi na nohy a dát ji po řádění Andreje Babiše do pořádku.

Při tom všem jsou tyto strany ochotné dále ponechat této vládě, na níž nenechají nit suchou, v rukou tak důležitý a mocný nástroj, jakým je nouzový stav! Domnívám se, že takový postoj je nejen nečestný, ale také nelogický. Pokud je vláda skutečně tak příšerná, lze očekávat, že od nynějška bude s tímto nástrojem, s nouzovým stavem, zacházet správně? Nebo snad v očích opozičních politiků není tak příšerná a je schopna s koronavirem zatočit, aniž by přitom dále působila, které budou dlouhodobě srovnatelné s následky epidemie?

Proč by se nedaly potřebné zákony schvalovat na základě principů o ochraně veřejného zdraví standardní legislativní cestou, při zásadním zkrácení všech zákonných lhůt? Nutnost schvalovat opatření rychle a maximálně pružně lze zajistit větším pracovním nasazením poslanců a senátorů napříč politickým spektrem, i kdyby, obrazně řečeno, měli v jednacím sále sněmovny nocovat. Pokud je nutné dále omezovat podnikání v této zemi, zakazovat lidem opouštět po 21. hodině své bydliště nebo přikazovat nošení roušek, nechť v těchto věcech hlasuje celá poslanecká sněmovna. Takové opatření pak nejen bude mít nezpochybnitelnou politickou legitimitu, ale bude zřejmé, jak který poslanec hlasoval. Bude to důležitá informace za pár měsíců – až epidemie pomine, a poslanci začnou lovit politické body na prohlášeních, že “oni by to bývali dělali lépe.”

Je-li situace skutečně tak vážná, a to jak v kontextu koronavirové epidemie, tak v kontextu dlouhodobé neschopnosti Babišovy vlády epidemii řešit s ohledem na ekonomické následky, potom schválí-li opoziční poslanci prodloužení nouzového stavu, zbavují se tím vlastně pohodlně své politické odpovědnosti za osud tohoto státu a jeho občanů. Dávají tím najevo, že nechtějí situaci aktivně řešit, ale svěří odpovědnost lidem, s nimiž však dlouhodobě nesouhlasí. Je to skutečně alibismus a pokrytectví zároveň.

Pánové poslanci ze STANu, z Topky, z ODSky nebo od Lidovců, a stejně tak zbytky rozumných poslanců umírající ČSSD: odmítněte prodloužení nouzového stavu a začněte se aktivně zabývat řešením koronavirové epidemie!